Raporty i analizy

 

Raporty standardowe

W systemie przygotowano kilkaset raportów, w tym komplet zestawień sprawozdawczych oraz całą gamę raportów analitycznych.

Wszystkie raporty można filtrować, sortować i grupować wg dowolnych kolumn. Większość pozycji raportu po kliknięciu myszą wskazuje na źródłowe dokumenty, lub pozycje magazynowe. System generuje raporty z dowolnych dokumentów w rozbiciu na klientów, pozycje, ceny, wartości, grupy towarowe, pracowników, akwizytorów, magazyny, terminy zapłat, typy zapłaty, waluty, rabaty, dodatkowe kolumny towarów, dodatkowe kolumny kontrahentów. Raporty można grupować i filtrować wg dat tak aby uzyskać zestawienia z podziałem na dni, miesiące, kwartały i lata oraz w układzie porównawczym, miesiąc do miesiąca, rok do roku itp. Wszystkie raporty można w wygodny sposób eksportować do dowolnej zewnętrznej aplikacji. Funkcjonalność ta znacznie upraszcza proces tworzenia wszelkiej dokumentacji i raportów.

Rozliczanie kosztów zleceń

System oferuje unikalną funkcjonalność alokacji kosztów do poszczególnych indywidualnych zleceń niezależnie od ilości dokumentów zakupu i sprzedaży dla danego zlecenia/projektu.

W efekcie uzyskuje się raporty rentowności sporządzane dla poszczególnych zleceń/projektów.

 Moduł grupowania i klasyfikacji

Moduł grupowania pozwala na wygodne przydzielanie rekordów (towarów i kontrahentów) do grup. Dla każdej grupy możemy przyporządkować dowolną ilość podgrup. Dla każdej  grupy możemy określić, że jej podgrupy tworzą wymiar w hurtowni danych.

Przydzielenie np. towaru do grupy może dodatkowo powodować tworzenie się symbolu na odpowiednich pozycjach od-do.

Przydzielenie rekordu do grupy lub hierarchii grup powoduje powiązanie rekordu, z tą strukturą, które pozwala na ograniczanie wyboru rekordów przy tworzeniu raportów, wystawianiu dokumentów, itp.

Możemy powielić element po dowolnym kryterium np. tworzymy nowy element a następnie powielamy ten element (tworzymy nowe elementy) dokładnie takie jak element wg, którego powielamy z różnicą w symbolu i nazwie wynikającą z zmienionych grup; dla przykładu tworzymy koleje elementy o rozmiarach M,L,XL ...

Dostosowywanie wyglądu raportów i wydruków

Każdy użytkownik ma możliwość, w obrębie nadanych mu uprawnień, dostosowania wyglądu raportów i wydruków do indywidualnych wymagań i zakresu obowiązków. Tworzy się grupy użytkowników o zbliżonych uprawnieniach i konfiguruje się dla tych grup układ poszczególnych raportów. Przykładowo pewnej grupie nie chcemy udostępnić w systemie informacji o cenach magazynowych.

Nadawanie cech dowolnym rekordom

Unikalny mechanizm umożliwiający użytkownikom znakowanie poszczególnych rekordów bazy danych przez nadanie im własności, kolorów i typów czcionek pozwala na krańcowe dostosowanie raportów do potrzeb pracujących osób. Nadane własności można wykorzystywać jako dodatkowe kryteria filtrowania i wyszukiwania w raportach.

Załączniki

Każdemu towarowi, klientowi, dokumentowi, praktycznie każdemu rekordowi bazy danych można przydzielić jeden lub więcej załączników. Załącznikiem może być dowolny obrazek, animacja, prezentacja, strona internetowa, plik dźwiękowy, słowem wszystko, co można zobaczyć lub usłyszeć w środowisku Windows. Można na przykład przydzielić do faktury zakupu skanowaną fakturę dostawy, dokumenty celne, SAD-u. Można do towaru przydzielić jego fotografię, opis, dane techniczne. W dowolnym miejscu programu możemy obejrzeć przydzielone załączniki.

 Optymalizacja

Duża szybkość wykonywania raportów jest efektem wykorzystania technologii klient-serwer. Wpływ na szybkość wykonywanych raportów ma przede wszystkim wydajność serwera, a nie stacji roboczej.

Raporty dodatkowe

Wbudowane narzędzie daje możliwość tworzenia raportów przez użytkownika. Użytkownik może sam dopisywać własne raporty lub zamówić ich stworzenie u producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

 

Hurtownia danych

Hurtownia danych inaczej składnica danych, przechowywanych w postaci ujednoliconej i sprawdzonej, niezbędnych do sprawnego wspomagania decyzji. Dane przechowywane w hurtowni są oddzielone od danych przechowywanych w bazach operacyjnych. Dodatkowo hurtownia danych daje wielowymiarowy obraz informacji w niej zawartych. Gromadzone w niej dane są informacjami zbiorczymi, których nie można uzyskać bezpośrednio z baz operacyjnych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.