Obsługa sieci oddziałów, sklepów

 

Przedstawiamy moduł dla firm wielooddziałowych wspomagający zarządzanie siecią punktów o strukturze rozproszonej. Moduł umożliwia współpracę pomiędzy centralą a oddziałami firmy (sklepami, salonami firmowymi), lub firmami współpracującymi. Zapewnia synchronizację danych o asortymencie i dostawach (z dokładnością do kart magazynowych oraz numerów seryjnych), stanach magazynowych, kontrahentach i ich warunkach handlowych, dokumentach magazynowych, dokumentach handlowych i rozliczeniach.

W zależności od parametrów posiadanych łączy teleinformatycznych, każdy z punktów sieci może pracować w trybie:

Off-Line

Użytkownicy w oddziale mają dostęp do zasobów swojej bazy danych. Oprogramowanie synchronizuje dane z bazą centralną na żądanie lub w ustalonych odstępach czasowych. Mogą to być oddziały centralnej firmy, mogą to być firmy współpracujące na zasadzie partnerstwa. Wielopoziomowość struktury sieci oddziałów pozwala na informatyzację całego przedsiębiorstwa, w tym punktów handlowych i sklepów położonych najniżej w hierarchii, będących oddziałami naszych oddziałów. Metoda synchronizacji danych jest dowolna, może to być np. e-mail, protokół ftp, przesyłanie danych dyskietką.

On-Line

Użytkownicy mają bezpośredni dostęp do zasobów centralnej bazy zgodnie z nadanymi przez administratora uprawnieniami. Można m.in. udostępnić pracownikom jednego punktu podglądanie stanów magazynowych innych punktów, czy składanie do nich zamówień. Umożliwia to prowadzenie działalności oddziału bez konieczności kontaktowania się z centralą.

Od strony informatycznej oddział online to grupa:

 • pracowników

 • magazynów

 • sygnatur

 • dokumentów

 • rozliczeń

wydzielona w obrębie centralnej bazy danych i posiadająca szczegółowe prawa dostępu do pozostałych danych bazy.

Jakkolwiek cechą charakterystyczną oddziału online jest dostęp do centralnej bazy danych za pomocą łączy teleinformatycznych to metoda połączenia do bazy danych nie ma wpływu na sposób pracy w programie. Na ten sposób ma wyłącznie wpływ to kto pracuje w systemie, a nie jak czy skąd się do niego połączył. Oznacza to, że pracownik oddziału online może uruchomić program z jednego z komputerów w centrali i mimo, że łączy się do bazy danych za pomocą lokalnych łączy, będzie uważany za pracownika swojego oddziału i jego dostęp do danych będzie podlegał ograniczeniom nałożonym na ten oddział online, którego jest pracownikiem.

Zastosowana technologia gwarantuje integralność danych bez względu na stabilność i przepustowość łączy. Pełna integracja ze środowiskiem serwerów Microsoft umożliwia stabilną pracę w architekturze typu Terminal-Server oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych urządzeń peryferyjnych tj. drukarki fiskalne, drukarki faktur, czytniki kodów, kolektory danych, itp.

Podstawowe korzyści z wdrożenia oprogramowania dla firm wielooddziałowych:

Jednolite informacje o kontrahentach:

 • Spójne warunki handlowe kontrahentów we wszystkich oddziałach.

 • Obraz wszystkich operacji finansowych (rozrachunków) z naszymi kontrahentami. Stan rozliczeń wszystkich klientów w całej sieci z podziałem na poszczególne dokumenty sprzedaży.

 • Jednolita spójna informacja o klientach, polityce rabatowej, lojalnościowej

 • Zintegrowane akcje marketingowe

 • Program lojalnościowy (informacje o klientach, karty stałego klienta)

Jednolite informacje o stanach magazynowych w centrali i poszczególnych oddziałach

 • Możliwe przesunięcia magazynowe między oddziałami

 • Oddziały mogą widzieć stany magazynowe centrali i innych oddziałów

 • Oddziały mogą rezerwować towar dla potrzeb innego oddziału

 • Stopień realizacji zamówień od klientów oraz zapotrzebowań wysłanych do naszych dostawców

 • Ułatwienia logistyki dystrybucji towarów w całej sieci

 • Globalne planowanie zapasów dla całej sieci sprzedaży

Wspólna baza towarowa (cenniki, grupy towarowe, itp.)

 • Jednolita spójna informacja o asortymencie

 • Spójna polityka nazewnictwa asortymentu

 • Centralna kontrola nad cenami i marżami

 • Centralny system zarządzana przecenami

Spójne, całościowe raporty i analizy

 • Centralne raportowanie na potrzeby zarządu

 • Możliwość tworzenia własnych analiz marketingowo-handlowych

 • Raportowanie na potrzeby poszczególnych oddziałów

 • Raporty dobowe i okresowe w oddziałach. - Remanent centralny i wewnątrz oddziałów

 • Natychmiastowy obraz finansowo księgowy wszystkich zdarzeń gospodarczych w całej sieci

Uprawnienia dostępu pracowników całej sieci

 • Pełna kontrola nad pracą i uprawnieniami pracowników w poszczególnych oddziałach

System pracuje w architekturze klient-serwer. Serwer bazy danych jest transakcyjny. Dzięki temu system pracuje szybko i stabilnie nawet w dużych instalacjach sieciowych, a poprawność danych nie zależy od zewnętrznych czynników takich jak: przerwa w dostawie prądu, awaria serwera lub połączeń sieciowych, wpływ innych programów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.