Obsługa magazynu

 

Metody wyceny wartości księgowej magazynu

Każda dostawa (czy partia towaru) tej samej pozycji asortymentowej zakłada osobną kartę magazynową z przypisaną ilością i ceną magazynową towaru. Magazyn może być wartościowany jako suma wartości wszystkich dostaw.

Można także wartościować magazyn według dowolnego wskazanego cennika. Można określić metodykę wydawania towarów: FIFO, LIFO, według daty ważności, nr seryjnych lub też dostosować ją do indywidualnych potrzeb. Można przejąć kontrolę nad wybraną metodyką i wydawać towary z wybranych dostaw. Zastosowane mechanizmy wspomagają kontrolę przepływu towarów w magazynie i pełen nadzór nad procesami logistycznymi.

 Baza asortymentowa

Wygodny interfejs do zakładania modyfikacji i wyszukiwania indeksów towarowych. Możliwość zakładania nowych towarów na podstawie istniejących (dziedziczenie wszystkich parametrów źródłowego indeksu towarowego). Możliwość przydzielania towarów do grup. Dla każdej grupy możemy przyporządkować dowolną ilość podgrup - funkcjonalność automatycznego generowania symboliki na podstawie przypisania towaru do wybranych grup towarowych.

Dowolna ilość cenników (zakupu i sprzedaży) dla poszczególnych towarów, grup towarowych (cenniki kwotowe, walutowe, cenniki rabatowe, daty obowiązywania cenników)

Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kolumn w bazie danych asortymentu/towarów, typów danych jakie będą w nich przechowywane oraz wymagalności uzupełniania/wpisywania.

Mechanizm umożliwiający znakowanie asortymentu (oraz wszystkich innych rekordów w bazie danych) przez nadanie im własności, kolorów i typów czcionek pozwala na pełne dostosowanie raportów do potrzeb pracujących osób.

Wyszukiwanie asortymentu wg dowolnych kryteriów (kolumn, grup, klasyfikacji, własności).

Możliwość przypisania do asortymentu specyficznej dla kontrahenta symboliki i nazewnictwa towarów (współpraca z sieciami handlowymi oraz kontrahentami obcojęzycznymi).

W systemie można do każdego asortymentu dodać załączniki w postaci dokumentów, linków, zdjęć.

 Inwentaryzacja

Funkcja inwentaryzacji umożliwia kontrolę nadwyżek i niedoborów towarów w poszczególnych magazynach. Automatyczne porównanie spisu z natury ze stanem magazynu generuje zestawienie nadwyżek i niedoborów. Na podstawie takich raportów program może dokonać automatycznej korekty stanów. Proces inwentaryzacyjny jest w pełni kontrolowany.

Struktura magazynu

Można rejestrować dowolną liczbę magazynów. Położenie poszczególnych partii towarów może być szczegółowo określane za pomocą bazy lokalizacji. Lokalizacja towarów w magazynie dokonuje podziału magazynu na dowolną liczbę miejsc składowania. Dostawa towaru może być umieszczona w konkretnym miejscu lub być rozbita na kilka lokalizacji. Możliwe jest przenoszenie partii towarów z jednego położenia do innego, nadawanie lokalizacji już istniejącym dostawom oraz automatyczny druk etykiet towarów z informacją o miejscu składowania, numerze seryjnym itp.
Dostęp do poszczególnych magazynów może być chroniony uprawnieniami pracowników.

Dodatkowe informacje/parametry dostaw towarów

Wprowadzając partię danego towaru do magazynu, można uzupełnić informację o tej partii o zestaw dodatkowych parametrów specyficznych dla danego towaru (czy grupy towarów). Może to być na przykład numer nadwozia, rozmiar, kolor, klasa oraz inne informacje charakterystyczne dla towaru. Dzięki temu możemy wyróżnić poszczególne partie dostawy bez konieczności rejestrowania nowych towarów.

Numery seryjne

PolkaSQL umożliwia przypisanie unikalnego numeru seryjnego każdemu egzemplarzowi towaru. Można przypisać grupie towarów grupę numerów seryjnych o podanym wzorcu. Wszędzie w programie dostępna jest pełna historia każdego egzemplarza oraz jego aktualne położenie. Możemy decydować o tym, który egzemplarz wydamy z magazynu, sprzedamy na fakturę czy przyjmiemy zwrócony od klienta.

Obsługa druku etykiet

Wydruk dokumentu może być uzupełniony o druk dodatkowych etykiet (skierowanych na specjalizowaną drukarkę). Dla każdego egzemplarza towaru z dokumentu drukowana jest jedna etykieta. Na etykiecie można umieszczać dowolne parametry towaru czy dostawy: nazwę, symbol, numer seryjny, kod kreskowy, informację o lokalizacji w magazynie, oznakowanie dokumentu dostawy, datę ważności, cenę, jednostkę miary, itp.

Automatyczny system przeliczników

Każdemu towarowi można zdefiniować trzy jednostki miary: jednostkę zakupu, jednostkę wewnętrzną i jednostkę sprzedaży. Pozwala to np. na zakup produktów w paletach, przechowywanie w magazynie w skrzynkach, a sprzedaż w butelkach. W trakcie wystawiania dokumentu lub wykonania raportu stanów magazynowych istnieje możliwość przełączania miedzy jednostkami.

Niektóre cechy modułu obsługi magazynu systemu ERP PolkaSQL:

  • Definiowalny obieg dokumentów magazynowych

  • Metody wyceny księgowej magazynu według indywidualnych potrzeb

  • Obsługa lokalizacji

  • Dodatkowe informacje o towarach

  • Obsługa numerów seryjnych

  • Automatyczny system przeliczników

  • Obsługa kodów kreskowych

  • Obsługa przenośnych czytników kodów kreskowych

  • Pełna kontrola przepływu towarów w magazynie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.